Word lid van CTWT,

of meld je aan als forumlid om deel te nemen aan discussies op ons forum. Forumleden, ook wel "vrienden van CTWT" kunnen ook als introducee uitgenodigd worden voor deelname aan activiteiten.

Aanmeldformulier nieuw lid

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Voornaam
Vul hier je voornaam in
Tussenvoegsel
Vul hier een tussenvoegsel in, indien je naam er eentje heeft
Achternaam
Vul hier je achternaam in
Toevoeging voor naam by aanmeldingen evenementen en op het forum
In geval 2 leden zelfde voor en achternaam hebben, vul dan hier bijv de plaatsnaam hier in, tussen (). Bijvoorbeeld (uit Rehenen).
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Adres
Vul hier de straat in waar je woont.
Postcode
Vul hier de postcode in
Woonplaats
Vul hier de woonplaats in waar je woont
Land
Vul hier het land in waar je woont
Geslacht
Geboortedatum
Mobiel telefoonnummer
Type lidmaatschap
Kleedkamervoorkeur
Vul hier in met welke mensen je het liefst onder de douche staat.
Geboortedatum
Vul hier je geboortdatum in. Voor lidmaatschap van CTWT moet je minimaal 18 jaar zijn, aangezien CTWT geen jeugd begeleidt
Mobiel telefoonnummer
Vul hier je mobile telefoonnummer in. Soms kan het nodig zijn om iemand te bereiken, maar CTWT zal dit niet misbruiken
Type lidmaatschap
Vul hier familie lidmaatschap in, als meerdere mensen op dit adres lid zijn van CTWT. Bedenk wel dat 1 van deze mensen normaal lid moet zijn.
Wil je alleen toegang tot het forum van CTWT, selecteer dan Alleen forumlid
Email
Password
Bevestig password
Email
Je email adres wordt ook gebruikt om in te loggen op deze site
Password
Password moet minimaal 8 karakters lang zijn, en moet uit letters en cijfers bestaan
Bevestig je Password
Vul hieronder het getal eenenvijftig in
Span check
Invoer van getal is om spam te voorkomen